Nordjyske udviklingsperspektiver

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Jesper Lindgaard Christensen (red.)
Antal sider: 259
Udgivelsesår: 2012
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-045-5

 

De enkelte danske regioner udgør en meget lille del af de omgivende lande som vi har samhandel og andre relationer med. Man kan på den baggrund hævde, at vi under alle omstændigheder har begrænset indflydelse på udviklingen; mange beslutninger og udviklinger, f.eks. økonomiske konjunkturer, kommer udefra. Alligevel er der et handlerum, som det er vigtigt at udfylde, ikke kun for at sikre en velfærd og velstand, men også for at bevare en identitet som en region med målsætninger og visioner. Det siges, at man med den nuværende udviklingshast af samfundet ’skal løbe stærkt for at blive på samme sted’. Men det betyder ikke, at man ikke skal forholde sig til udviklingen – der er muligheder for handling. Strategier for at udfylde dette handlerum er vigtige. Det er ambitionen med denne bog, gennem diskussion og analyse af centrale problemstillinger for regional udvikling generelt og for Nordjylland specifikt, at bidrage til grundlaget for en kvalificeret debat herom.
Bogen retter sig derfor mod en bred skare af interessenter, og spænder over et bredt, om end ikke udtømmende, spektrum af emner. Den indeholder bidrag fra 16 forskellige forfattere, hovedsagligt forskere fra Aalborg Universitet, som belyser forskellige aspekter af den hidtidige nordjyske udvikling og perspektiver for fremtiden.
---
Bogen er en del af serien Nordjyske Udviklingsperspektiver
---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Nordjyske udviklingsperspektiver