Modsætninger. Om form og kontraster. Formcirklen

Forfatter: Thomas Arvid Jaeger
Sider: 142
Udgivelsesår: 2019
Version: 1. udgave. 1. oplag
ISBN: 978-87-7210-015-9

At tænke i modsætninger er noget alle bruger. Modsætninger er ENTEN - ELLER. Metoden anvendes, når vi skal træffe valg. Opdelingen skaber en umiddelbar afklaring og forståelse, fordi forskellen er så tydelig. Modsætninger er også en måde, hvormed vi kommer til afklaring og forståelse af det vi ser - i den visuelle verden kaldes de kontraster og har en afgørende betydning for oplevelsen.

I kunsten findes nogle virkemidler og regler, som kunstnere inden for musik, billedkunst, skulptur, arkitektur og design altid har forstået at anvende - og mange af disse er tæt forbundne med fænomenet modsætninger. I MODSÆTNINGER vil læseren stifte bekendtskab med en lang række synsvinkler på dette - med særlig fokus på ARKITEKTUR.

Bogen giver en elementær indføring i nogle af formgivningens basale tankemønstre, den udvikler en formteori, der sætter tankegangen ind i en større sammenhæng, idet der refereres til både arkitektur- og formteori, klassisk filosofi, kunstneres egne udsagn om den skabende proces, perception, kognitiv psykologi og hjerneforskning.

En central diskussion er polariteten mellem tanke og følelse eller abstraktion og indføling. Inden for kunsten er dette et velkendt tema, der munder ud i en diskussion omkring forskellen på, hvorledes vi oplever rette linjer og kurver. Her kommer de nyeste teorier om spejlneuroner, tankemønstre og neuroforskning med forklaringsmodeller, som viser sig at være yderst relevante.

Undersøgelsen af modsætninger resulterer i en ny formteori, FORMCIRKLEN, hvor kurven og den rette linje definerer de to elementære formtyper, modellen tager udgangspunkt i. 

---

Om forfatteren:

Thomas Arvid Jaeger er Lektor, Ph.D. Uddannet arkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole i København 1984. Selvstændig praktiserende arkitekt og designer. 1997 ansat som forsker og underviser på den nyetablerede civilingeniør uddannelse i Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet. Er i dag tilknyttet Institut for Arkitektur, Design og Medie Teknologi på AAU, med et forskningsområde inden for designteori og form. Har været gæsteforelæser på Sapienza Universitetà i Rom, Bond University, Brisbane, Anhui University, Bengbu, Arkitektskolen og Erhvervsakademiet i Aarhus, samt afholdt workshops og sommerskoler i Aalborg, Brisbane, Can Lis, Venedig og Girona. Foredrag om formteori, arkitektur- og designhistorie på Folkeuniversitetet, kunstmuseer og aftenskoler. Sammen med Adrian Carter og Jørn Utzon initiativtager til Utzon Center i Aalborg.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

 

199,00 DKK

Modsætninger. Om form og kontraster. Formcirklen