Metode i projektarbejdet

Forfatter: Helle Algreen-Ussing & Niels O. Fruensgaard
Antal sider: 130
Udgivelsesår: 2002
Version: 1. udgave, 10. oplag
ISBN: 87-7307-424-1

Bogen gennemgår, hvordan det problemorienterede projektarbejde opbygges, og hvilke metoder der kan anvendes til dokumentation og problemanalyse. Den giver mange praktiske anvisninger på alle faserne fra idé til problemformulering og til det færdige projekt. Ligeledes beskrives gruppedannelsesprocessen og gruppedynamikken.

125,00 DKK

Metode i projektarbejdet
Ultimate Web