Ledelsesfilosofi og Praksis

STÆRKT NEDSAT
Redaktører: Frederik Hertel og Michael Fast
Antal sider: 326
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-336-4

Ledelse italesættes ud fra forskellige perspektiver præget af samtiden og historien. I den traditionelle forståelse etableres fortællingen om ledelse som det, der sikrer udvikling og overlevelse. Ledelse bliver det, der driver organisationen frem mod succes, udvikling og overlevelse. Dette rationale handler om, at ledelsen kan skabe overblik og styring bl.a. gennem ledelsessystemer, der kompenserer for lederens menneskelige begrænsninger. Ledelsessystemer bygger imidlertid på en standardisering og forenkling, der konflikter med det, der er forskellig fra den kunstigt etablerede standard-virkelighed, som ledelsessystemerne introducerer. Diversitet i virkeligheder begribes ikke, hvilket let skaber nye og hidtil usete dilemmaer og paradokser.

Ledelse vedkommer alle og trænger sig på i vores organisatoriske hverdagsliv. Lederen er placeret i en kontekst, der er præget af andet og mere end den rene rationalitet. Organisationen er situeret i en foranderlig virkelighed, hvilket nødvendiggør en fortsat stræben efter såvel orienteringsgrundlag som mening i tilværelsen. Ledelse fremstår i dag som så komplekst et fænomen, at det ikke er muligt at knytte fænomenets dilemmaer og paradokser til en sammenhængende og modsætningsfri ledelsessyntese. Bogen handler om ledelses væren, om interaktion med sig selv og andre og konstruktion af fællesskab. Forfatterne har påtaget sig opgaven at problematisere ledelsesbegrebet og reflektere over, hvordan ledelse som fænomen fremtræder i organisatorisk hverdagsliv. Tilgangen til disse ledelses- og organisationsrefleksioner er en undersøgende, kritisk, dialektisk og (i de fleste tilfælde) hermeneutisk-fænomenologisk. Blandt de ting, der berøres er temaer som: tænkning, selvbevidsthed, ensomhed, frygt, handling, tillid, kritik, rationalitet, teknologi, konflikt, krise, dialog, menneske, køn, metaforer og profession. Bogens forfattere bidrager med vigtige refleksioner og ledelsesdiskussioner, der er nødvendige for en forståelse af ledelse som fænomen, men læseren må ikke forvente en konsistent og modsætningsfri ledelsessyntese. 

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 250,00

 

NU

50,00 DKK

Ledelsesfilosofi og Praksis