Landmåling i Teori og Praksis

Forfatter: Karsten Jensen
Antal sider: 296
Udgivelsesår: 2020
Version: 4. udgave
ISBN: 978-87-7210-283-2

 

Denne lærebog omfatter udvalgte emner inden for landmåling i teori og praksis.
Emnerne indgår ved undervisning i landmåling på Aalborg Universitet ved land­inspektør­uddannel­sens 1. – 6. semester. Emnerne er relevante for profes­sionen af praktiserende landinspektører og andre, som i deres virke er  beskæftiget med land­måling.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

 

195,00 DKK

Landmåling i Teori og Praksis