Læring og erkendelse

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Maziar Etemadi, Merete Wiberg, Michael
Paulsen og Søren Harnow Klausen (red.)
Antal sider: 226
Udgivelsesår: 2009
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7307-976-8


I bogen Læring og erkendelse tematiseres forholdet mellem læring og erkendelse med henblik på at undersøge, hvordan læringsbegrebet tematiseres inden for filosofien.

Forholdet mellem erkendelse og læring tematiseres i bogen dels som en diskussion af forskelle, ligheder og mulige samspilsmuligheder mellem henholdsvis erkendelsesbegrebet og læringsbegrebet set i et henholdsvis filosofisk og et læringsteoretisk perspektiv og dels som en tematisering af forskellige indholdssider i erkendelsesprocesser knyttet til læring.

Bogen henvender sig både til filosoffer, der er interesseret i læringsteori og til læringsteoretikere, der er interesseret i filosofisk begrebsligt arbejde i forhold til læringsteori. Bogen henvender sig til studerende og undervisere i læringsmiljøer der arbejder filosofisk teoretisk med erkendelse og læring. Bogens bidragydere befinder sig i spændingsfeltet mellem læringsteori og filosofi.

---

Bogen er en del af serien Filosofi og Læring

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Læring og erkendelse