Kontakt i professionelle relationer

Redaktører:

Helle Alrø, Lise Billund og Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Antal sider: 248
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-307-5
ISSN: 1397-1239

 

Denne bog udspringer af et ønske om at sætte fokus på betydningen af mel­lem­men­ne­ske­lig kontakt i pro­fes­si­o­nel­le relationer. Gennem kontakt kan den pro­fes­si­o­nel­le forbinde sig med det menneske, hun gennem sit virke skal tage vare på, på en måde så den anden træder frem, ikke bare som patient, klient eller bruger, men som et medmenneske. Bogen udspringer også af en bekymring for skismaet mellem på den ene side at vide, at menneskers trivsel og vækst livet igennem er af­hæn­gig af, hvad man kan kalde nærende relationer og på den anden side at erfare, at relationer inden for de professioner og fag, der arbejder med og igennem men­ne­ske­lig­ kontakt, i stigende grad synes at blive tømt for ’det nærende’. 

Bogens kapitler illustrerer på forskellig vis, at selvom kontakten mellem men­ne­sker nok er under pres i professionelle sammenhænge, så findes den dog – også på en nærende, til tider overraskende og livgivende måde. 

Bogen henvender sig til studerende, forskere og professionsudøvere, der arbejder i, med og igennem kontakt med andre mennesker. 

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Anmeldelse på Bogsyn.dk kan læses her

250,00 DKK

Kontakt i professionelle relationer