Komplekse interventioner. Udvikling, test, evaluering og implementering

Redaktører: Kirsten Schultz Petersen, Helle Terkildsen Maindal,
Loni Ledderer og Charlotte Overgaard
Antal sider: 276
Udgivelsesår:   2022
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-785-1

Komplekse interventioner. Udvikling, test, evaluering og implementering er den første danske lærebog om komplekse interventioner. Bogens indhold og kapitelopbygning er inspireret af Medical Research Councils (MRC) og National Institute for Health Research (NIHR) med afsæt i frameworket som blev udgivet i 2021. I bogens kapitler gennemgås de fire faser i interventionsforskning og -udvikling, fortrinsvis med eksempler fra dansk interventionsforskning indenfor sundhedsområdet.

Bogen indeholder i alt 14 kapitler med hver deres fokusområde indenfor udvikling, test, evaluering og implementering med særlig vægt på kapitler, der omhandler udviklings- og evalueringsfasen samt to kapitler om interessentinvolvering og samskabelse samt etik og utilsigtede konsekvenser.

Bogens primære målgruppe er kandidatstuderende ved de videregående uddannelser på sundhedsområdet, især indenfor det folkesundhedsvidenskabelige område. Bogen kan med fordel også læses af andre med interesse for interventionsforskning og udvikling herunder studerende på universiteter og professionshøjskoler samt sundhedsprofessionelle, forskere og praktikere. 

Bogens forfattere har omfattende viden og erfaring med mange forskellige aspekter af interventionsforskning og -udvikling, hvilket gør bogen til et værdifuldt bidrag i en introduktion til komplekse interventioner inden for dansk sundhedsforskning. 

250,00 DKK

Komplekse interventioner. Udvikling, test, evaluering og implementering