Kommunikation - tekst i kontekst

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Søren Frimann Trads
Antal sider: 320
Udgivelsesår: 2004
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-708-9

Bogen giver læseren indsigt i og analytiske redskaber til at analysere tekster med Systemisk Funktionel Lingvistik som teoretisk grundlag. I bogen afdækkes sprogbrug, kontekst, tekstfunktion, teksttype, register og genre i forskellige typer af tekster - fx nyheder, anmeldelser, reklamer, fortællinger, beretninger, politiske kommentarer, propaganda, læserbreve, brugsanvisninger, instruktioner, lærebøger, fagbøger, videnskabelige og populærvidenskabelige tekster m.m. Teorien kan anvendes på alle former for verbal kommunikation, såvel skriftlige som mundtlige former for verbal kommunikation i forskellige medierede kontekster - skrift, radio, telefonsamtaler, TV, Internettet, ansigt-til-ansigt-samtaler etc.

Bogen henvender sig til studerende, forskere og undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter, som interesser sig for tekstanalyse, tekstlingvistik, (kritisk) diskursanalyse og systemisk funktionel lingvistik.

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Før DKK. 250,00

 

NU

50,00 DKK

Kommunikation - tekst i kontekst