Karen Blixens Livsfilosofi

UDSOLGT !! Fås som e-bog
Forfatter: Mogens Pahuus
Antal sider: 210
Udgivelsesår: 2001
Version: 1. udgave, 2. oplag
ISBN: 87-7307-510-8

Pahuus præsenterer en analyse af Karen Blixens forfatterskab, der sigter mod en klarlægning af den "sammenhængende livsanskuelse", som Blixen selv hævdede at skrive ud fra. Dette sigte karakteriserer bogen i forhold til den øvrige litteratur om forfatterskabet, som i vid udstrækning har været enten biografisk eller æstetisk orienteret.
---
Mogens Pahuus (f. 1945) er lektor i filosofi og videnskabsteori ved Aalborg Univer- sitet og har i en menneskealder via undervisning, foredarg samt bogudgivelser be- skæftiget sig med livsfilosofi og forfatterskabsanalyser.
---
Indhold

Forord  
1. Karen Blixens menneskesyn og tilværelsesforståelse 
2. At handle ud fra sin natur  
3. At være involveret i verden  
4. At give sin livsudfoldelse form eller stil  
5. Det guddommelige i tilværelsen  
6. Godhed, ondskab og retfærdighed  
7. Grundmodsætningen i forfatterskabet  
Afslutning. Spørgsmålet om en filososisk tolkning af fortatterskabet

---

E-bogen kan købes her

---

Bogen er en del af serien Dialektika

 

190,00 DKK

Ikke til salg
Karen Blixens Livsfilosofi