Jobcentre og klemte kvalifikationer

BOGEN ER DESVÆRRE UDSOLGT OG VIL IKKE KOMME PÅ LAGER IGEN
Forfattere: Kelvin Baadsgaard, Henning Jørgensen,
Iben Nørup, Søren Peter Olesen
Antal sider: 449
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-140-7

Denne bog retter søgelyset mod et noget overset problem for beskæftigelses­politikken, nemlig de formodet fagprofessionelle i systemet, deres praksis og forudsætninger for en god indsats på arbejdsmarkedet. Det er i praksisfeltet – kommunale jobcentre, ledere og ansatte – at man skal finde ud af, hvordan beskæftigelsesarbejdet med de ledige og især såkaldt ”svagere” grupper og sygemeldte er programmeret, bemandet og udført. Det er også påkrævet, for at kunne tolke behov for aktuel og fremtidig kvalificering til arbejde i systemet.

Bogen handler om relevansen af denne opgave, om muligheder og faldgruber i arbejdet, og hvordan de ansatte i jobcentrene selv ser på opgaver og kvalifikationer. Der er både en analysedel og en resultatdel. Samtidig kan flere myter, der er udbredte omkring indsatsen i beskæftigelsessystemet, punkteres - herunder f.eks. om det entydigt positive i social inklusion, om ensidig og ens kontrol- og sanktionspraksis og om, at det kun er socialrådgivere, der udfører arbejdet med de ”svage” ledige og sygemeldte.

Resultatdelen bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i jobcentrene. Dermed fremlægges ny viden om jobcentrene og de ansattes uddannelsesbaggrunde, arbejdsfunktioner, arbejdsmåder og oplevede kvalificeringsbehov.

Se bogens indholdsfortegnelse

Bogen er en del af serien Arbejdsliv, social- og arbejdsmarkedspolitik

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Jobcentre og klemte kvalifikationer