I mødet er sandheden

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen
Antal sider: 124
Udgivelsesår: 1999
Version: 1. udgave, 2. oplag
ISBN: 87-7307-544-2


Bogen problematiserer den traditionelle opfattelse af måden at producere videnskabelig erkendelse på., hvor den distante videnskabsmand er idealet. Bogen er en videnskabsteoretisk debatbog. Dens genstandsfelt er teorien om interpersonel kommunikation. Forfatterne rejser spørgsmålet om, hvorvidt produktion af ny videnskabelig erkendelse inden for denne disciplin kan foregå gennem en særlig form for praksis, nemlig interpersonel kommunikationstræning.
---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

I mødet er sandheden