Følelsernes filosofi. Fænomenologisk – psykologisk – litterært

Forfatter:  Mogens Pahuus
Antal sider: 192
Udgivelsesår:   2021
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-738-7
ISSN: 2445-3091

Denne bog forsvarer fem grundteser om følelserne:

1. Der findes fire hovedtyper af følelser: sindsbevægelser (blive glad – for en gave), tilbøjeligheder (føle kærlighed – til en anden), holdninger-stemtheder (være nedstemt – over coronaens nedlukninger), fornemmelser (det bløder af glæde i mit sind – når løvet springer ud).

2. Alle følelser har deres udspring i en af tre grunddrifter: selvopretholdelses-, selvudfoldelses- og selvhengivelsestrangen, som har hver sin grundfølelse eller holdning-stemthed: livslyst, livsmod og livsglæde.

3. Menneskelig lykke og meningsfuldhed er forbundet med selvudfoldelsens og livsmodets udvikling af tilbøjeligheder som engagementer og interesser, og med selvhengivelsens og livsglædens udvikling af tilknytningsfølelser med kærligheden i centrum.

4. Den store skelnen på følelsernes felt er den mellem de åbnende følelser med udgangspunkt i livslysten, livsmodet og livsglæden og de lukkende følelser med udgangspunkt i de modsatte grundfølelser: ligegyldighed-apati, livsangst og livslede.

5. Selvom følelser altid rummer noget givet og derfor melder sig på en ukontrollerbar måde, stiller de også altid en over for en opgave: at de skal tages op og formes – i en aktiv og åbnende retning.

Bogen bygger på vores allesammens før-filosofiske fortrolighed med følelserne, som er udgangspunktet for dens fænomenologiske analyser af de mangfoldige følelser, men inddrager også psykologiske og frem for alt litterære tilgange til følelserne.

Bogen er skrevet i et almenforståeligt sprog og henvender sig i lige grad til såvel studerende på alle ungdomsuddannelser som til enhver af os, som har levet i lyst og nød med følelserne.
---

Bogen er en del af serien Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

---

Anmeldelse af bogen på Bogsyn.dk

250,00 DKK

Følelsernes filosofi. Fænomenologisk – psykologisk – litterært