Dialogisk gruppecoaching

Forfattere: Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl og Per Kloster
Antal sider: 184
Udgivelsesår: 2013
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-104-9
ISSN: 1397-1239

 

Dialogisk gruppecoaching – facilitering af ledelsesudvikling udspringer af et aktionsforskningsprojekt, som er gennemført i samarbejde mellem to forskere, to konsulenter og ledergrupperne på Ældreområdet i Ikast-Brande Kommune. Projektet har haft et dobbelt formål, nemlig at skabe udvikling og læring i ledergrupperne, og at skabe viden om disse udviklings- og læreprocesser. Vi har således været optaget af, hvordan dialogisk gruppecoaching kan facilitere ledelsesudvikling, og hvordan dialogisk coaching kan udvikles som coachingkoncept ift. grupper.

Dialogisk gruppecoaching – facilitering af ledelsesudvikling henvender sig til forskere, undervisere og studerende ved højere læreanstalter samt til konsulenter og ledere i private virksomheder og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med organisatoriske samtaler.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

 

249,00 DKK

Dialogisk gruppecoaching