Dialogisk aktionsforskning

Redaktører: Helle Alrø og Finn Thorbjørn Hansen
Antal sider: 304
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-660-0
ISSN: 1397-1239

Dialogisk aktionsforskning – i et praksisnært perspektiv giver indblik i, hvordan forskellige former for dialogisk aktionsforskning kan bidrage til at forandre organisatorisk praksis, samtidig med at den udvikler viden om sådanne forandringsprocesser.

Via fænomenologiske, kritisk-emancipatoriske og hermeneutiske tilgange til aktionsforskning åbner bogens forfattere på forskellig vis op for, hvorledes såvel forsker som praktikere kan gøre sig åbne for de dialogiske øjeblikke og relationer, der bidrager til udvikling. Bogen har for det første fokus på deltagerne og deres udtalte ønske om forandring gennem handlinger og refleksioner i og over praksis og på undersøgende og meningsskabende fællesskaber. Den har for det andet også blik for de psykologiske og relationelle forhold, der er også altid er på spil i et aktionsforskningsprojekt og på aktionsforskerens og praktikernes måde at samarbejde på. For det tredje peger den på aktionsforskning af mere eksistensfilosofisk og fænomenologisk karakter, hvor værensforståelse og dialog med ’det meningsgivende- i-praksis’ på et eksistentielt niveau bliver medtænkt.

Bogen henvender sig til studerende og forskere inden for den sociale og humanistiske videnskabstradition samt til konsulenter og professionelle praktikere, der ønsker at blive klogere på dialogisk aktionsforskning i teori og praksis.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien: Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Anmeldelse af Birger Søndergård, Lederliv.dk, 31. januar 2019

 

250,00 DKK

Dialogisk aktionsforskning