Det lærende perspektiv

Forfatter: Allan Christensen (red.)
Antal sider: 212
Udgivelsesår: 2000
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-643-0

Det er blevet en del af praksis for medarbejdere og ledere i de fleste organisationer at føje et lærende perspektiv til de daglige aktiviteter. Mange af disse aktiviteter er blevet rutiner, men på trods af rutiniseringen kan vi stadig lære nyt i disse sam- menhænge. Udgangspunktet for at tilføje det lærende perspektiv er at "se" aktivi- teterne frigjort fra rutinerne. Udgangspunket er vel også refleksioner over styrken af problemløsninger i forbindelse med eksisterende aktiviteter og over mulige problemløsninger i forbindelse med nye aktivitetsmønstre.

De igangværende diskussioner og overvejelser over den lærende organisation og organisatorisk læring følger flere forskellige linjer, men i de seneste år er især to blevet fremtrædende. Langs den ene linie diskuteres koblingen til et overordnet niveau og en slags infrastruktur for den lærende organisation og organisatorisk læring. Denne diskussion har fået udtryk som "Det lærende samfund", "Den læren- de region" og "Den lærende kommune". Langs den anden linie diskuteres tolkningen af konceptet om den lærende organisation og organisatorisk læring som teoretisk ramme, og problemer med at indføre disse teoretiske rammer i praksis. Det er de sidstnævnte diskussioner og overvejelser, der behandles i bogen "Det lærende perspektiv".

Bogens forfattere er: Allan Christensen, Erik Laursen, Ove Mølvadgaard, Kjeld Nielsen, Søren R. Nymark, Jørgen Gulddahl Rasmussen, Hans Wadskjær og Søren Voxted.


Indhold:

       Indledning

   1. Billeder af læring - og udvikling af læringsadfærd i organisationer

   2. Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations
       fortællinger

   3. Bo-Institution Vilstrupvej 120 og konceptet om den lærende organisation

   4. Organisatorisk læring som evolution

   5. Lærende organisationer i praksis

   6. Læringsmiljø i procesindustrien - metode og resultater

   7. Læringslaboratorium - eksperiment med organisatorisk læring som model
       for kundskabsudvikling i erhvervsøkonomiske studier

   8. "Plads til begejstring" - om et udviklingsforløb for en
       universitetsuddannelse

   9. Læring og vidensproduktion - organisatorisk læring som perspektiv på
       universiteter

 10. Det lærende perspektiv

       Om forfatterne

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Det lærende perspektiv