Det gode ældreliv

Redaktører:  Jakob Emiliussen og Søren Harnow Klausen
Sider: 204
Udgivelsesår:   2022
Version 1. udgivelse
ISBN: 978-87-7210-746-2

Ældre mennesker og deres velfærd er for alvor kommet på dagsordenen. Meget af diskussionen handler imidlertid om  rammebetingelserne, snarere end det gode ældreliv som sådan. Det tages ofte for givet, at man ved, hvad der er behov for. Men er man ikke i stand til at sætte sig ind i de ældres særlige situation, kommer forsøgene på at styrke velfærden ofte til kort. Det gode ældreliv går tæt på det personlige, på de ældres værdier og præferencer, og søger dermed at forstå ældrevelfærd på de ældres egne præmisser.

Bidragene er skrevet ud fra forskellige perspektiver – psykologi, an­tro­po­lo­gi, sprogvidenskab, litteratur- og alkoholforskning. Men fælles for dem er et fokus på, hvordan de ældre selv oplever og forstår det gode og mindre gode liv.

Bogen henvender sig til studerende på so­ci­al- og sund­heds­fag­li­ge ud­dan­nel­ser, prak­ti­ke­re, ledere og beslutningstagere på ældreområdet, og andre med interesse for alderdommen og ældrelivet. Den rummer både teoretiske betragtninger og praktiske forslag til hvordan man kan hjælpe ældre til at få et bedre liv. 

250,00 DKK

Det gode ældreliv