Der er nok. At brødføde 9 milliarder: Udfordringer, muligheder og trusler ved industriel fødevareproduktion

Forfatter: Steffen Andersen
Antal sider: 235
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7210-701-1

Næsten alt mad på supermarkedernes hylder står der, fordi forbrugerundersøgelser har vist, at varen vil blive efterspurgt, hvis fødevareindustrien forsyner os med den. 

Bogen kaster lys på det, vi normalt ikke tænker på i relation til vores daglige mad, specielt på vores problematiske mangel på viden om næringsværdi – og teknologien bag industrielt fremstillet frugt, grøntsager, kød, mælk, æg, højt forarbejdet mad og fast food. 

Vores forfædre sikrede os nutidens mad med deres hårde arbejde. Det skete over et par millioner år i tre spring:
– Kødtilberedning (1.8 millioner år siden)
– Landbrugssamfund (10.000 år siden)
– Industriel specialisering (300 år siden)

Nu er vi på grænsen til nye former for fremtidsmad, drevet af behovet for at sikre nok mad til ni milliarder mennesker. Men der er risici og belønning, vi må tage i betragtning ved at gå over til nye former for mad. 

Blandt nøglespørgsmål må vi overveje: Er din krop klar til disse nye kilder til ernæring, eller kan du trives bedre med den mad, du er vant til?

Ved at læse bogen får du en ny chance til at foretage de rigtige valg ved indkøb i bu­tik­ker eller på internettet – i fødevarejunglen.

Bogen udfolder og tilbyder dig et kort over de betingelser, vores mad hviler på, og principperne i bogen vil hjælpe med at guide dig sikkert gennem din daglige o­ri­en­te­ring i mad-indkøbs-junglen og forstærke din fornemmelse af at føle ansvar for dit fødeindtag. Bogen vil gøre dig til en bedre forbruger – endda for vort samfund – og vil også gøre dig til et bedre match for fødevareindustrien, der er ansvarlig for, at din mad er så sund som mulig for din krop.

---

Indholdsfortegnelse

---

Anmeldelse i OMNIBUS UGEBREVET OM KUNST, REJSER, GASTRONOMI, LITTERATUR & SAMFUND UGE 4 * 1 KVARTAL 202 2 * 9 ÅRGANG kan læses her

Anmeldelse i OMNIBUS UGEBREVET OM KUNST, REJSER, GASTRONOMI, LITTERATUR & SAMFUND UGE 19 * 2 KVARTAL 202 2 * 9 ÅRGANG kan læses her

---

Link til forfatterens hjemmeside

---

Buy the book in english here

 

Podcast

Har du e­gent­lig den fjer­nes­te a­nel­se om hvad du put­ter i ind­købs­kur­ven? Og vids­te du, at vi over de sids­te 60 år har o­ver­ladt til­be­red­nin­gen af maden vi spi­ser til føde­vare­in­du­stri­en, de­tail­han­del­en og res­ta­u­ran­ter?

Lyt med når for­fat­ter til "Der er nok" Steffen Andersen og Jakob Sloth Linneberg dyk­ker ned i ud­for­drin­ger, mu­lig­he­der og trus­ler ved in­du­stri­el fø­de­va­re­pro­duk­ti­on og hvor­dan til­be­red­nin­gen af ma­den i det store hele er ud­de­le­ge­ret til in­du­stri, de­tail­han­del og res­tau­ran­ter.
Og må­let er klart: Vi vil have bed­re for­bru­ge­re!

Lyt til podcasten via Apple eller Spotify:

Apple Podcasts

Spotify Podcast

...

 

 

299,00 DKK

Der er nok. At brødføde 9 milliarder: Udfordringer, muligheder og trusler ved industriel fødevareproduktion