Biodiversitet, Bind I-II

Bogen er desværre udsolgt og vil ikke komme på lager igen
Forfatter: Finn Arler
Antal sider: 620
Udgivelsesår: 2009
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-953-9

      
         "Har mennesker en særstatus, der legitimerer udnyttelsen
          af andre væsner? Hvad går tabt for os, hvis den biologiske  
          mangfoldighed mindskes?"Emnet for afhandlingen er menneskers forhold til og tolkninger af den levende verdens mangfoldighed, som er under stadigt større pres fra menneskelige aktiviteter. Det grundlæggende spørgsmål er, hvordan vi som mennesker teoretisk, kulturelt og etisk forholder os til den biologiske diversitet, vi er omgivet af. Hvordan deler vi den op? Hvilke kulturelle genrer har historisk udviklet sig omkring den? Hvordan forholder vi os etisk til diversiteten?

OBS: Udgivelsen består af to bøger:

Afhandlingens første del (bog 1) undersøger de forskellige måder, den biologiske forskellighed kan opdeles og er blevet opdelt på. Det overordnede spørgsmål er, hvordan mennesker teoretisk håndterer den biologiske mangfoldighed. hvilke slags forskelligheder er så interessante, at der har udviklet sig særlige teoretiske traditioner omkring dem?

Afhandlingens anden del (bog 2) har diversitetens værdi og betydning som emne. Spørgsmålet er, hvad der kan begrunde beskyttelse og bevarelse af biologisk forskellighed. Er det primært den menneskelige nytte, som gør det fornuftigt at gå mere forsigtigt frem? Eller er der andre slags værdier på spil? Hvad har mennesker tænkt og gjort i forhold til forskelligheden af organismer omkring os?

---

Indholdsfortegnelse

---

Af samme forfatter:

Humanøkologi - Miljø, teknologi og samfund

---

Om forfatteren:
Finn Arler er ph.d. i filosofi og lektor i humanøkologi og bæredygtighed ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, hvor han bl.a. underviser på uddannelserne i Humanøkologi, Miljøvurdering, By- Energi- og Miljøplanlægning, Geografi og Biologi. Han har i mange år arbejdet med problemstillinger indenfor det miljøetiske område. Han har tidligere bl.a. redigeret bøgerne Miljø og etik, Cross-Cultural Protection of Nature and the Environment og Humanøkologi, Miljø, teknologi og samfund.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

Før DKK. 100,00

 

NU

50,00 DKK

Ikke til salg
Biodiversitet, Bind I-II