Teori og praksis i professionsdidaktik. En bog om refleksiv praksislæring

Redaktører:  Line Helverskov Horn, Peter Møller Pedersen
og Marianne Georgsen
Sider: 272
Udgivelsesår:   2022
Version 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-774-5
   

Refleksion er vejen til kvalificeret handling. Det er en afgørende kompetence for studerende, der skal lære at foretage og argumentere for professionelle handlinger. Refleksive kompetencer er endvidere centrale i den færdiguddannedes indsats med at holde sig fagligt og metodisk opdateret gennem arbejdslivet. Professionshøjskoler og erhvervsakademier har derfor en vigtig opgave med at skabe forbindelser mellem teori og praksis i uddannelsesforløbet. Herved bliver studerendes og ud­dan­ne­de pro­fes­sio­nel­les  handlinger både forankret i en social kontekst og baseret på et solidt vi­dens­grun­dlag. 

Refleksiv praksislæring (RPL) er et bud på en moderne professionsdidaktik, hvor refleksionen sættes i centrum af de studerendes læreproces. Herigennem adresseres de velkendte udfordringer med teori/ praksisrelationen. I denne bog beskrives RPL som en  læringsforståelse og en didaktik, der er skræddersyet til uddannelser, hvor teori/­praksisrelationen er afgørende for uddannelsernes relevans og kvalitet. 

Teori og praksis i professionsdidaktik henvender sig til alle som beskæftiger sig med læring og undervisning i erhvervsakademi- og pro­fes­si­ons­ud­dan­nel­se, både un­der­vi­se­re, forskere, studerende og ledere. Den er særlig velegnet i forbindelse med  lek­tor­kva­li­fi­ce­ring, adjunktpædagogikum og anden pædagogisk efter- og vi­de­re­ud­dan­nel­se. Bogens 19 kapitler tilbyder teoretiske perspektiver og konkrete erfaringer, der kan inspirere undervisere til refleksioner over og udvikling af egen undervisningspraksis. 

299,00 DKK

Teori og praksis i professionsdidaktik. En bog om refleksiv praksislæring