Byplanlægningens Historie

Forfatter: Finn Kjærsdam
Antal sider: 177
Udgivelsesår: 2006
Version: 2. udgave, 3. oplag
ISBN: 87-7307-766-6


En klassiker fra Aalborg Universitetsforlag - nu genoptrykt! (hard-back udgave).

Hvor kommer begreberne kvarter og karre fra ?

Hvorfor ligger byfornyelsesopgaverne i brokvartererne ?

Hvorfor blev der indført borgerdeltagelse i planlægningen ?


Disse og mange andre spørgsmål vedrørende vore byers udformning, som vi ofte stiller os selv, besvares i denne bog.

Gennem en historisk gennemgang af byplanlægningens udvikling, på baggrund af den teknologiske, politiske, økonomiske og kulturelle udvikling, får vi en forklaring på, hvorfor vore byer ser ud som de gør.

En forklaring, der kan hjælpe os med at forstå vore byer bedre og derigennem give os en større oplevelse, når vi færdes i byerne, og en bedre fornemmelse af, hvad der bør værnes om, når vi ændrer vore byer.

Finn Kjærsdam (cand.geom. ph.d. dr.techn.) er rektor for Aalborg Universitet. Han er professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet og professor II i fysisk planlægning ved Stavanger Universitet. Han har været mangeårigt bestyrelsesmedlem af International Society of City and Regional Planners og Association of European Schools of Planning.

---

Se indholdsfortegnelse og forord

299,00 DKK

Byplanlægningens Historie