Byøkologisk velfærdsudvikling

Forfatter:Gitte Marling og Claus Bech-Danielsen (red.)
Antal sider:112
Udgivelsesår:1999
Version:1. udgave, 1. oplag
ISBN:87-7307-631-7
Antologien er den første udgivelse i forbindelse med et større forskningsprojekt med titlen "Byøkologisk velfærdsudvikling". I forskningsprojektet fokuseres på byen og det liv, der leves i den. Et udvidet velfærdsbegreb, der inddrager miljø- og ressourceproblematikken, ligger til grund for arbejdet. I sidste ende er det samspillet mellem byens livsstile, arkitekturformer og ressourcekredsløb, der søges kortlagt i projektet.

50,00 DKK

Byøkologisk velfærdsudvikling
Ultimate Web