Supply chain udvikling - for den reflekterende praktiker

Open access e-bog
Redaktør: Brian Vejrum Wæhrens
Antal sider: 332
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-381-4


Denne bog omhandler veje mod, muligheder for og tilgange til supply chain udvikling i en tid præget af et utal af dilemmaer, høj dynamik og deraf følgende usikkerhed.

Bogen er skrevet til den refleksive praktiker og har til formål at skabe indsigt i og bidrage til refleksion omkring temaet supply chain udvikling. Bogen er skrevet som led i fejringen af Professor John Johansens 60 års fødselsdag. John har gennem sit virke i industri såvel som akademi gennem mange år anvist inspirerende veje for produktions- og supply chain-udvikling.

Bogens forskellige bidrag roterer omkring den tænkning John repræsenterer og er skrevet af forfattere, som alle har været i tæt samarbejde med John. Meget af dette arbejde har gennem tiden været støttet af Industriens Fond, og flere af kapitlerne i denne bog bygger på projekter støttet af Industriens Fond.

Download e-bogen gratis her

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Supply chain udvikling - for den reflekterende praktiker