Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016

OPEN ACCESS E-BOG
Forfattere: May Britt Drugli, Pia Susanne Frederiksen, Ole Henrik Hansen
Antal sider: 54
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-633-4
ISSN: 2246-4395

 

I denne rapport præsenteres resultaterne af to kvalitative casestudier, som på forskellig vis omhandler arbejdet med læringsmiljøudvikling i Brønderslev Kom-munes dagtilbud og skoler via forsknings- og udviklingsprojektet ’Udvikling i fæl-lesskaber’ (2013-2016). Projektet involverer et treårigt samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet, om en forskningsbaseret- og in-formeret kommune- og institutionsomfattende udvikling af læringsmiljøet i kommunens dagtilbud og skoler. Udvikling i fællesskaber omfatter dermed i alt ca. 780 børn i alderen 4-5 år, 4.500 skoleelever fra 0. klasse til og med 10. klasse, samt ca. 600 lærere, ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, samt tilknyt-tede vejledere fra kommunens PPR og støtteteam.

Det er hensigten at rapporten og dens to artikler sammen med resultaterne fra første og anden kortlægningsundersøgelse (Nordahl et al., 2017; Qvortrup et al., 2015) fremadrettet skal danne grundlag for pædagogiske initiativer i form af le-delsestiltag, pædagogiske udviklingsaktiviteter og ledelses- og kompetenceudvik-lingsaktiviteter på kommune-, institutions- og teamniveau.

---

Hent e-bogen HER

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016