Organisatorisk dannelse (OA E-bog)

Fås både som fysisk bog og e-bog
Redaktør: Kurt Dauer Keller
Antal sider: 455
Udgivelsesår: 2016
Version: 1. udgave - OA udgave
ISBN: 978-87-7112-603-7
ISSN: 2446-1814

Meget af det vigtigste, der finder sted i organisationer, beror på værdier og færdigheder, som er almindeligt udbredte i den omgivende sociokultur og civilisation. Organisationens dannelse bygger videre på dette grundlag. Den er en tilsigtet etisk udvikling og læring, der skal sætte organisationen i stand til at fremme ’godt liv’ i samspillet med omverdenen såvel som internt. De udfordringer og muligheder, der præger livskvaliteten i vore dages samfund, drejer sig om organisationer lige så vel som enkeltpersoner. Med bidrag fra atten eksperter introducerer bogen til den organisatoriske dannelse som forskningsfelt og præsenterer en række teoretiske perspektiver på etikken i organisationernes læring. Et hovedafsnit kritiserer tilstanden af civilisering i organisationerne på sociokulturelt, politiskøkonomisk og psykosocialt niveau. Grundlagsteoretiske positioner med rødder i pragmatisme, evolutionsteori, eksistentiel fænomenologi og filosofisk hermeneutik bliver også skitseret i et hovedafsnit. Endvidere samler bogen fire redegørelser for centrale temaer i den organisatoriske dannelse: etisk blindhed, kreativitet, performance og fortællinger. Endelig drejer et hovedafsnit sig om, hvordan man kan anvende etikken og intervenere med læringstiltag i udbredte og alvorlige organisatoriske problemer.

Download e-bogen HER

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan bogen bestilles her
 

---

Bogen er en del af serien Organizational Learning and Management Studies / Organisatorisk læring og ledelse

0,00 DKK

Ikke til salg
Organisatorisk dannelse (OA E-bog)