Oplevelsesøkonomisk Effektvurdering

OPEN ACCESS E-BOG

 

Forfattere: Line Bjerregaard Jessen, Anna Porse Nielsen & Jens F. Jensen
Antal sider: 54
Udgivelsesår: 2011
Version: 1. udgave, Open Access udgivelse
ISBN: 978-87-7112-024-0

Følgende tekst er fra bogen indledning.
Manto har i samarbejde med ApEx og InViO udarbejdet en model for oplevelsesøkonomisk e!ektvurdering. Modellen rummer både kvantitative og kvalitative effekter og skal anvendes til at vurdere udbyttet af investeringer i oplevelsesøkonomiske projekter. Modellen er udtryk for innovation i det oplevelsesøkonomiske felt. Der findes modeller, der kan måle effekter af enkeltstående events eller attraktioners lokaløkonomiske effekter. Der findes også store makroøkonomiske modeller, som måler direkte og indirekte effekter af nationale oplevelsesøkonomiske tiltag og bidraget fra forskellige brancher inden for oplevelsesøkonomien. Men at lave en model, der kan bruges til at evaluere oplevelsesøkonomiske projekter og som også kan fungere som et værktøj fremadrettet, findes os bekendt ikke i
dag. I det følgende præsenterer vi en kvalificeret model til effektvurdering af oplevelsesøkonomiske projekter, der er testet på konkrete projekter og diskuteret med både praktikere, embedsmænd og teoretikere. Forud herfor beskriver vi, hvordan modellen bør anvendes,
og hvilke centrale udfordringer, modellen imødekommer.

Bogen kan hentes gratis her

Ekstramaterialet Værktøj til Oplevelsesøkonomisk effektvurdering kan hentes her

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Oplevelsesøkonomisk Effektvurdering