Langsigtede effekter af tildeling af statsborgerskab for indvandreres uddannelse, beskæftigelse og bosætning

Open Access e-bog
Forfatter: Hans Skifter Andersen
Antal sider: 71
Udgivelsesår:   2021
Version: 1. Open Access
ISBN: 978-87-7573-002-5
ISSN: 2597-3118

 

I denne publikation undersøges langtidseffekterne af tildeling af statsborgerskab for indvan-dreres personlige udvikling med hensyn til uddannelse, beskæftigelse indkomst og bosætning. Specielt ses på, om indvandrere,der er blevet tildelt statsborgerskab, oftere bor i ejerbolig og geografiske områder med højere gennemsnitsindkomst, og sjældnere i områder med en stor andel etniske minoriteter.

Download e-bogen HER

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Langsigtede effekter af tildeling af statsborgerskab for indvandreres uddannelse, beskæftigelse og bosætning