Finlandsparken. Baselineundersøgelse

Open Access e-bog
Forfattere: Marie Stender, Claus Bech-Danielsen, Mette Mechlenborg
Antal sider: 77
Udgivelsesår:   2021
Version: 1. Open Access
ISBN: 978-87-7573-000-1
ISSN: 2597-3118

 

Denne rapport udgør baselineundersøgelsen og dermed den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i boligområdet Finlandsparken i Vejle i perioden 2020-2028. Formålet er at kortlægge Finlandsparkens løbende udvikling – både fysisk og socialt. Resultaterne vil endvidere blive sammenholdt med resultater fra tilsvarende undersøgelser i 14 andre udsatte boligområder, der er genstand for større fysiske forandringer i løbet af de kommende 10 år. Det er således tanken, at opbygge erfaringer og viden omkring de fysiske forandringer på tværs af de 15 bydele, og at lade denne viden komme aktivt i spil i bydelenes udvikling.

 

Download e-bogen HER

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Finlandsparken. Baselineundersøgelse