”Det gav mig en idé om, at min fremtid ikke står skrevet i sten”

Open access e-bog
Forfattere: Noemi Katznelson og Astrid Lundby
Antal sider: 90
Udgivelsesår: 2015
Version: Open access rapportudgivelse
ISBN: 978-87-7112-427-9
Midtvejsevaluering af forsøg med karrierelæring i gymnasiet

Langt over halvdelen af alle unge vælger i dag at tilbringe tre år – to år på HF – på en gymnasial uddannelse, alt imens de befinder sig i en fase af deres liv, hvor de gennemgår en rivende udvikling både i forhold til deres faglige og personlige identitet. Denne udvikling handler om en mangfoldighed af dimensioner omkring de unges hele liv, men del handler også om, hvorfor de unge egentlig går på en gymnasial uddannelse og om, hvordan de gennem deres forløb klædes på til at kunne reflektere over og handle på deres ønsker, og de muligheder, de har for at forfølge disse.

Afsættet for denne rapportudgivelse er, at der er behov for at styrke de unges karrierelæring gennem gymnasietiden. Det handler om de unges formåen i relation til at kunne reflektere og/eller handle på deres valg, forløb og overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dem selv, fag, uddannelser, arbejdsmarked og samfundet.


Download rapporten her

0,00 DKK

Ikke til salg
”Det gav mig en idé om, at min fremtid ikke står skrevet i sten”