Inklusion i børnehøjde

Open Access E-bog
Forfattere: Kevin Perry, Iben Jensen, Niels-Henrik
M. Hansen & Pernille Ahrong
Sider: 128
Udgivelsesår: 2019
Version: 1. OA udgave
ISBN: 978-87-7210-012-8

Hvad siger børnene om inklusion i deres klasser?

Hvad peger børn og unge på er vigtigt, for at de trives i skolen?

Synes børnene, at der er for meget uro i timerne?

Hvorfor er det så svært at være vikar?

Kan man ændre klassens trivsel ved at lærerne giver hånd til alle elever før og efter timen?

Hvordan kan eleverne blive bedre til at hjælpe hinanden fagligt og socialt?

Disse spørgsmål bliver ud fra forskellige undersøgelser og udviklingsprojekter besvaret i Inklusion i børnehøjde – Børneperspektiver på læring og trivsel, som er resultatet af en stor undersøgelse i Greve Kommune. Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Greve Kommune, Egmont Fonden og Aalborg Universitet som i 2013 indgik i et samarbejde der handlede om at skabe mere viden om inklusion på børne- og ungeområdet. Man havde da projektet blev igangsat en del viden om, at det kan være gavnligt for børn med særlige behov at indgå i almindelige skoleklasser. Men man havde ikke meget viden om, hvordan deres klasse­kammerater oplevede inklusionen.

Det overordnede formål med Inklusion i børnehøjde – børneperspektiver på læring og trivsel været at få indsigt i, hvordan klassens andre elever har oplevet inklusionen. Målet har været at give børnene en stemme i inklusionsdebatten. Ca. 1200 elever har deltaget i undersøgelsen.

---

Hent gratis e-bog her

0,00 DKK

Ikke til salg
Inklusion i børnehøjde