Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer

open access e-bog
Forfattere: Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen
Antal sider: 297
Udgivelsesår: 2018
Version: 1. OA udgave
ISBN: 978-87-7112-687-7
ISSN: 2245-7569

inddragelse og participation
Vi lever i en verden præget af stadige forandringer. Der sker ændringer i borgeres forhold til politikere og offentlige myndigheder, i medarbejderes forhold til deres ledere, i patienters forhold til læger og sygeplejersker, i “almindelige menneskers” forhold til eksperter, i børns forhold til forældre, i elevers og studerendes forhold til deres lærere, osv.
“Man skal lære, at alle har noget at bidrage med”, sagde en medarbejder på Danfoss til os under en forandringsproces. Der synes at brede sig en opfattelse af, at de bedste resultater i forandringsprocesser kan opnås, hvis alle relevante parter har indflydelse. Den ene part – politikeren, den offentligt ansatte, lederen, lægen, eksperten, forælderen eller læreren – har ikke længere automatisk patent på sandheden eller den rigtige løsning. Derfor bruges  udtryk som inddragelse, involvering, participation, co-creation, co-produktion, samskabelse og partnerskaber mere og mere. Inden for den politiske beslutningsproces tales om governance; inden for international udvikling om involvering; inden for organisationer om medarbejderinddragelse og participation. Private virksomheder co-kreerer nye produkter sammen med kunderne. Den offentlige sektors institutioner co-producerer eller samskaber nye velfærdsydelser sammen med borgerne. 

Bogen anlægger en historisk vinkel. Den fokuserer på nogle forandringsprocesser, som foregik i organisationer i sidste halvdel af det 20. århundrede i USA og Europa (England, Norge, Sverige og Spanien). Dengang blev processerne karakteriseret med begreber som participation, demokrati, dialog, involvering og empowerment. Forandringsprocesserne var samtidig aktionsforskningsprocesser, hvor ledere, medarbejdere, forskere og andre interessenter sammen forsøgte at skabe praktiske forbedringer i organisationen og en bedre teoretisk forståelse af disse forandringer.

---

Download bogen her

---

Bogen er en del af serien: Serie om lærings-, forandrings- og
organisationsudviklings-processer /transformational studies

0,00 DKK

Ikke til salg
Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer