Frafald fra de videregående uddannelser. Forklaringer, mekanismer og løsninger (E-bog)

Open Access e-bog
Redaktører:  David Reimer og Ida Gran Andersen
Sider: 259
Udgivelsesår:   2022
Version 1. OA udgave
ISBN: 978-87-7210-309-9
   

Formålet med denne bog er at give et indblik i den nyere frafaldsforskning i Danmark fra en bred vifte af forskningsinstitutioner, der undersøger eller arbejder med frafald fra forskellige perspektiver. Bogen består af 11 kapitler, som er struktureret i tre dele. Den første del bidrager med et overblik over centrale teorier inden for frafaldsforskning og en analyse af udviklingen af frafald i Danmark fra 1993-2006 med et særligt fokus på social ulighed i uddannelsessystemet. Den anden del af bogen består af forskellige empiriske undersøgelser af frafald i Danmark, herunder kvantitative analyser, der fokuserer på forskellige relevante teoretiske og kontekstuelle aspekter af fra­falds­fæ­no­me­net samt et mere anvendelsesorienteret perspektiv baseret på Studenter­råd­giv­ning­ens forebyggende praksis. Bogen afsluttes i tredje del med to overbliksartikler, der diskuterer frafaldsfænomenet og -forskning i to af Danmarks nabolande: Norge og Tyskland. Bogen henvender sig til flere forskellige målgrupper, herunder forskere og studerende, som kan finde inspiration i de nyere forskningsstudier samt ledere, vejledere og andre personer med relation til gymnasiale såvel som vi­de­re­gå­en­de uddannelser. 

Bogen kan downloades her

0,00 DKK

Ikke til salg
Frafald fra de videregående uddannelser. Forklaringer, mekanismer og løsninger (E-bog)