Ungdomsgaranti. EU politik og dansk praksis

skraa_foto.jpg
12-11-2020

EU’s Ungdomsgaranti blev etableret i 2014. Gennem ungdomsgarantien har EU’s medlemslande forpligter sig på, at alle unge under 25 år får et kvalificeret tilbud om beskæftigelse, fortsat uddannelse, læreplads eller praktik senest fire måneder efter, at de mister et job eller afslutter en uddannelse. Som led i implementeringen af ordningen yder EU økonomisk støtte til initiativer i de lande, hvor ungdomsarbejdsløsheden er over 25 pct. Danmark modtager ikke denne støtte, fordi den danske ungdomsarbejdsløshed er relativt lav. Men Danmark  modtager midler fra Den Europæiske Socialfond, som også bidrager til opfyldelsen af ungdomsgarantien. 

Læs mere

Ultimate Web