Teori og praksis i professionsdidaktik

skraa_fotot.jpg
17-02-2022

Teori og praksis i professionsdidaktik henvender sig til alle som beskæftiger sig med læring og undervisning i erhvervsakademi- og pro­fes­si­ons­ud­dan­nel­se, både un­der­vi­se­re, forskere, studerende og ledere. Den er særlig velegnet i forbindelse med  lek­tor­kva­li­fi­ce­ring, adjunktpædagogikum og anden pædagogisk efter- og vi­de­re­ud­dan­nel­se.

Læs mere