Talentidentifikation. Til hverdag og test

skraa_foto.jpg
25-05-2021

Talentidentifikation. Et begreb, som har aner til græske filosoffer, der dengang som nu handler om evnen til at identificere talenter til forskellige kontekster.

Læs mere