Realistisk Metode i Psykologien. Bind II: Metodernes praksis

skraa_foto.jpg
19-10-2020

Bogens tema
Opgaven handler ikke om at udforme en filosofisk begrundelse for videnskabens metoder, men blot at beskrive hvordan disse metoder fungerer og forklare, hvorfor man betragter dem som alment anvendelige. En god redegørelse for disse me­toder, selv om den  foretages på et relativt højt abstraktionsniveau, understøtter en perspektivistisk snarere end en objektivistisk forståelse af videnskabelig realisme.

Ronald Giere

Læs mere

Ultimate Web