Perspektiver på praksisfaglighed. Skoleudvikling og forandring på tværs

skraa_foto.jpg
15-03-2022

Antologien henvender sig til både praktikere, ledere og forskere inden for det pædagogiske felt på grundskoleområdet. 

Læs mere