Modsætninger. Om form og kontraster. Formcirklen

skraa_foto.jpg
05-04-2019

Bogen giver en elementær indføring i nogle  af formgivningens basale tankemønstre, den udvikler en formteori, der sætter tankegangen ind i en større sammenhæng, idet der refereres til både arkitektur- og formteori, klassisk filosofi, kunstneres egne udsagn om den skabende proces, perception, kognitiv psykologi og hjerneforskning.

Læs mere

Ultimate Web