Langsigtede effekter af tildeling af statsborgerskab for indvandreres uddannelse,... (e-bog)

skraa_foto2.jpg
07-01-2022

I denne publikation undersøges langtidseffekterne af tildeling af statsborgerskab for indvan-dreres personlige udvikling med hensyn til uddannelse, beskæftigelse indkomst og bosæt-ning.

Læs mere