Læringsrapport 2017/skoler

Forside_skraa_web.jpg
19-04-2018

Hermed offentliggøres ”Læringsrapport 2017”. Den er resultatet af de første ana-lyser af det datamateriale, som i efteråret 2017 blev indsamlet i de godt 200 skoler fra de 13 kommuner, der deltager i Program for Læringsledelse. Elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre har deltaget. Svarprocenten har været endog sær-deles høj.

Læs mere

Ultimate Web