Kunstens Mening

skraa_foto.jpg
04-07-2019

I sin undertitel præsenterer bogen sig for læseren som et ”forsøg på en konstruktiv æstetik”. Ledetråden for en sådan æstetik er den tanke, at kunst er en speciel form for virkelighedskonstruktion, dvs. meningsog værdidannelse omkring vores eksistenserfaringer.  Det specielle ved denne virkelighedskonstruktion består i, at et kunstværks mening skal udtrykkes og opfattes sanseligt – til forskel fra videnskabelige, teknologiske, politiske, religiøse eller økonomiske måder at skabe sig en ønskværdig tilværelse på.

Læs mere

Ultimate Web