Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring

Skraa_foto.jpg
21-04-2022

Kunst og kultur inddrages i stigende grad i by- og områdeudvikling. En udbredt antagelse er, at kunstprojekter kan bidrage til transformation af boligområder, der er udpeget som ’udsatte’ i den aktuelle bolig-, integrations- og socialpolitik. I denne bog undersøger forfatterne, hvad en række meget forskelligartede kunstprojekter kan og gør i fire af disse områder: Stengårdsvej i Esbjerg, Værebro Park i Gladsaxe, Gelleruparken i Aarhus og Vollsmose i Odense.

Læs mere