Komplekse interventioner. Udvikling, test, evaluering og implementering

skraa_foto.jpg
25-08-2022

Bogens primære målgruppe er kandidatstuderende ved de videregående uddannelser på sundhedsområdet, især indenfor det folkesundhedsvidenskabelige område. Bogen kan med fordel også læses af andre med interesse for interventionsforskning og udvikling herunder studerende på universiteter og professionshøjskoler samt sundhedsprofessionelle, forskere og praktikere. 

Læs mere