Gadehavegård. Baselineundersøgelse 2020 (e-bog)

skraa_foto.jpg
07-01-2022

Denne rapport udgør baselineundersøgelsen og dermed den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i boligområdet Gadehavegård i den nordlige udkant af København i perioden 2020-2028.

Læs mere