Friedrich Engels og historisk materialisme (e-bog)

skraa_foto.jpg
20-12-2021

Denne bog er en indføring i Engels’ samfundsanalytiske forfatterskab. Det omfatter formuleringen og den videre udfoldelse af den historiske materialisme; Engels’ tidlige undersøgelse af arbejderklassens situation i England; hans historiske analyser af henholdsvis den tyske bondekrig i 1500-tallet og Tysklands etablering som na­tio­nal­stat i 1800-tallet; det sene værk om familieformernes og statens udvikling frem mod moderne tid; analyser af forholdet mellem religion og samfund; hans mange og alsidige skrifter om militær og krig. Afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder i Engels’ tilgang og analyser samt deres relevans for nutidens kultur- og sam­funds­a­na­ly­se. 

Læs mere