Det gode ældreliv

skraa_foto.jpg
07-02-2022

Bogen henvender sig til studerende på so­ci­al- og sund­heds­fag­li­ge ud­dan­nel­ser, prak­ti­ke­re, ledere og beslutningstagere på ældreområdet, og andre med interesse for alderdommen og ældrelivet. Den rummer både teoretiske betragtninger og praktiske forslag til hvordan man kan hjælpe ældre til at få et bedre liv. 

Læs mere