Aktionsforskning i sundhedsvæsenet

skraa_foto.jpg
19-06-2020

Bogen henvender sig til en bred kreds af sundhedsprofessionelle, der arbejder med forandringsprocesser i klinisk praksis. Den henvender sig til praktikere med bud­ska­bet om aktionsforskningens mange muligheder for at skabe innovative og kommunikative forandringsprocesser i en sundhedsfaglig kontekst. Bogens kapitler er review bedømt, og vil være relevant litteratur på diplom, kandidat- og mas­ter­ud­dan­nel­ser­ne inden for sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne, fol­ke­sund­hed, sund­heds­kom­mu­ni­ka­tion, so­cio­lo­gi, pæ­da­go­gik og le­del­se.

Læs mere

Ultimate Web