Aktionsforskning i sundhedsvæsenet

skraa_foto.jpg
27-08-2020

Bogens kapitler omhandler aktionsforskningsprojekter med afsæt i både det primære og det sekundære sundhedsvæsen. Forfatterne reflekterer over fordele og ulemper ved at arbejde med aktionsforskning, herunder også de problemstillinger og ud­for­drin­ger, de som ak­ti­ons­for­ske­re har mødt un­der­vejs i pro­ces­sen. For­fat­ter­ne beskriver ak­ti­ons­forsk­nings­pro­jek­ter inden for om­rå­der­ne: Dia­log med dø­en­de på hos­pice, de­mens­ram­te og deres på­rø­ren­de, ernæring til kræft­pa­ti­en­ter, tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mellem sektorer, kulturændringer i en afdeling og patientovergange mellem afdelinger.

Læs mere

Ultimate Web