Naturvidenskab, dannelse og kompetence

Forfatter:Tom Børsen Hansen, Kristian Hvidtfelt Nielsen, Rie Popp Troelsen, Elin Winther
Antal sider:176
Udgivelsesår:2001
Version:1. udgave, 1. oplag
ISBN:87-7307-656-2
I bogen præsenteres tre prisvindende bidrag omkring problemstillingen "naturvidenskab, dannelse og kompetence", der havde til formål, at udfordre de traditionelle tilgange til de naturvidenskabelige undervisningsformer. Der argumenteres bl.a. for øget tværfaglighed samt en bevægelse væk fra "kogebogsøvelserne" til en undervisningsform, der i højre grad medtænker udvikling af forskellige kompetencer - og motiverer den studerende.

50,00 DKK

Naturvidenskab, dannelse og kompetence
Ultimate Web