Kroppen

kroppen_forside_Skraa.jpg
14-03-2017

Hermann Schmitz (født 1928 i Leipzig) er grundlægger af nyfænomenologien. Han studerede filosofi i Bonn under Erich Rothaker, sammen med Jürgen Habermas og Karl-Otto Apel. I 1958 blev han ansat på universitetet i Kiel, og arbejdede der til sin tilbagetræden i 1993, fra 1971 som professor. Han forblev aktiv efter sin pension, og udgiver stadigt til i dag.

Bogen kan købes her

 

 

Ultimate Web